Зміни в обліковій політиці

Відповідно до наказу Держводагентства України «Про внесення змін до Положення щодо облікової політики апарату Держводагентства» від 12.06.2018 №421, наказу Держводагентства України «Про перейменування Рівненського обласного управління водних ресурсів» від 30.08.2018 №625,  РОВР у Рівненській області погоджено та затверджено Положення про облікову політику Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області.Облікова політика визначає методи оцінки, обліку і процедури, які застосовуються РОВР у Рівненській області для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та бюджетної звітності, не визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі або щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів та нематеріальних активів. Облікова політика враховує організаційно-правову форму управління галузеві особливості економічної діяльності, обсяги надання послуг тощо.

Також з метою упорядкованості руху та своєчасного одержання первинних документів для записів у бухгалтерському обліку, затверджено графік документообігу первинних бухгалтерських документів.