Моніторинг поверхневих вод у грудні 2018 року

В грудні 2018 року Рівненська гідрогеолого-меліоративна партія продовжувала виконувати роботи по моніторингу довкілля в частині визначення гідрохімічного та радіологічного стану поверхневих вод.

В процесі ведення моніторингу було відібрано 14 проб води. З них 8 – для визначення радіологічних показників (річки Стир, Гнилий Ріг, Вілія, промстічні, зливові води, водозабір РАЕС, зона впливу ХАЕС); 6 – для визначення гідрохімічних показників (річки Свига, Льва, Стир, Горинь, Случ, Устя).

За підсумками робіт по виконанню у грудні 2018 року показників Програми моніторингу довкілля у системі Держводагентства у частині контролю якості поверхневих вод за радіологічними та гідрохімічними показниками можна зазначити наступне.

Гідрохімічний стан поверхневих вод Рівненської області оцінювався в порівнянні з попереднім місяцем та з місяцем, який передував відбору проб у грудні (по деяким створам – це вересень).

Гідрохімічний стан поверхневих вод Рівненської області на протязі грудня, в порівнянні з минулими місяцями, знаходився на задовільному рівні, з незначними змінними характеристиками.

За результатами проведених у грудні лабораторних досліджень поверхневих вод загалом було зафіксовано по більшості створів поступове збільшення у воді кальцію, сухого залишку, амонію сольового, жорсткості, ХСК. Зменшення сульфатів, хлору, нітратів, розчинного кисню, магнію, заліза.

Вміст завислих речовин на протязі місяця коливався в межах 2,8–8,2 мг/дм3,, сульфатів 21,3 – 29,11 мг/дм3 , сухого залишку 258,5 – 370,0 мг/дм3, хлору 13,47 – 56,72 мг/дм, амонію сольового 0,271 – 2,063 мг/дм3 , БСК-5 2,03 – 5,72 мг/дм3 , нітратів 0,965 – 1,785 мг/дм3, нітритів 0,026 – 0,346 мг/дм3,  фосфатів 0,014 – 0,630 мг/дм3 , ХСК 25,47 – 42,45 мг/дм3,   заліза 0,127 – 0,156 мг/дм3, АПАР  0 – 0,019 мг/дм3 (темним відмічена збільшена, в порівнянні з попередніми показниками, верхня межа).

По р. Стир (м. Вараш, водозабір РАЕС) відмічено збільшення у воді  завислих речовин до 4,2 мг/дм3, кальцію до 100,2 мг/дм3, фосфатів до 0,385 мг/дм3 , карбонатів до 0,6 мг/дм3, сухого залишку до 272,5 мг/дм3 , ХСК до 31,13 мг/дм3 , амонію сольового до  1,260 мг/дм3, БСК до 3,26 мг/дм3, жорсткості до 5,8 мг/дм3., нітратів до 1,350 мг/дм3, лужності до 5,5 мг/дм3. Вміст розчинного кисню мав значення 7,41 мг/дм3.

По р. Устя (м. Рівне ВУЖКГ) відмічено збільшення у воді  завислих речовин до 8,2 мг/дм(значно), сульфатів до 29,11 мг/дм3 , сухого залишку до 370,0 мг/дм3 , хлору до 56,72 мг/дм3 (значно), амонію сольового до 2,063 мг/дм3 (значно), БСК до 5,72 мг/дм3, нітритів до 0,346 мг/дм3 , фосфатів до 0,630 мг/дм3  ХСК до 42,45 мг/дм3 , АПАР до 0,019 мг/дм3, заліза до 0,145 мг/дм3,    фтору до 0,214 мг/дм3. Вміст розчинного кисню мав значення 6,20 мг/дм3.                                                    По      По    р. Случ (с. Устя)   відмічено   збільшення у   воді     карбонатів до   0,1  мг/дм3, магнію до 9,73 мг/дм3, сульфатів до 29,11 мг/дм3, сухого залишку до 308,5 мг/дм3, хлору до 38,29 мг/дм3 , амонію сольового до 0,597 мг/дм3, жорсткості до 6,0 мг/дм3., лужності до 4,0 мг/дм3, ХСК до 34,91 мг/дм3. Вміст розчинного кисню мав значення 7,49 мг/дм3. (темним відмічено зростання показника в порівнянні з попередніми показниками).

По р. Стир (с. Вербень) відмічено збільшення у воді магнію до 8,5 мг/дм3, хлору до 42,54 мг/дм3 (значно). Вміст розчинного кисню мав значення 7,47 мг/дм3.

По р. Стир (с. Сопачів) відмічено збільшення у воді  завислих речовин до 4,0 мг/дм3, кальцію до 104,2 мг/дм3, нітратів до 1,485 мг/дм(значно), сухого залишку до  269,0 мг/дм3,  амонію сольового до  0,993 мг/дм3, лужності до 6,2 мг/дм3, ХСК до 30,19 мг/дм3.  Вміст розчинного кисню мав значення 7,16 мг/дм3.

По р. Льва (с. Переброди) відмічено збільшення у воді сульфатів до 22,84 мг/дм3, сухого залишку до 258,5 мг/дм3, амонію сольового до  0,955 мг/дм3, лужності до 3,2 мг/дм3, фосфатів до 0,181 мг/дм3, нітритів до 0,104 мг/дм3, ХСК до 22,30 мг/дм3, АПАР до 0,012 мг/дм3.  Вміст розчинного кисню мав значення 7,42 мг/дм3.

Характерним для грудня є суттєве збільшення у воді по більшості створів концентрації хлору та амонію сольового. По с. Переброди нітритів, сульфатів, амонію сольового, сухого залишку, ХСК. По с. Сопачів  сухого залишку, амонію сольового, нітратів, ХСК. По м. Вараш завислих речовин, сухого залишку, амонію сольового, нітратів, фосфатів, ХСК, БСК. По с. Вербень магнію, хлору. По м. Рівне завислих речовин, сульфатів, хлору, амонію сольового, БСК, АПАР. По с. Устя магнію, сульфатів, нітратів.

За радіологічними показниками стан води не покращився. Вміст цезію не змінився. Вміст стронцію збільшився по створам: р. Стир (промислові стічні води РАЕС), р. Стир (с. Сопачів нижче РАЕС), р. Горинь (с. Вельбівне нижче ХАЕС).

Результати виконаних на протязі грудня 2018 року лабораторних досліджень за основними показниками наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати хімічних аналізів води за грудень 2018 року

 

 

Назва

створу

 

 

Дата

відбору

Фактичні величини основних показників якості води
 

нітрати

мг/дм3

 

розчинний

кисень, мг/дм3

 

нітрити

мг/дм3

 

азот амоній-

ний,

мг/дм3

 

ХСК,
мг/дм3

залізо

зага-

льне,

мг/дм3

            1 2 3 4 5 6 7 8
р. Стир (м. Вараш) 05.12.18 1,350 7,41 0,048 1,260 31,13 0,149
р. Стир (с. Вербень) 03.12.18 1,770 7,47 0,026 0,271 25,47 0,137
р. Стир (м. Сопачів) 05.12.18 1,485 7,16 0,043 0,993 30,19 0,116
р. Случ (с. Устя) 11.12.18 1,785 7,49 0,028 0,597 34,91 0,156
р. Устя (м. Рівне) 11.12.18 0,965 6,20 0,346 2,063 42,45 0,145
р. Льва (с. Переброди) 05.12.18 1,290 7,42 0,104 0,955 28,30 0,127