Показники фінансової та бюджетної звітності за 2018 рік

За 2018р. року касові видатки загального фонду державного бюджету за КПКВ 2407050 „Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем”  склали  66058534,15 грн.  Невикористані асигнування – 55575,85 грн., внаслідок економії енергоносіїв за КЕКВ 2271, 2272, 2273.

Касові видатки спеціального фонду – 4991574,14 грн.

Надходження коштів спеціального фонду КПКВ 2407050 становлять 5022960,49 грн. Позапланові надходження становлять 1231957,60 грн. у Зарічненському УВГ, Дубенському МУВГ та РОВР у Рівненській області, які направлені на оплату праці, послуг, енергоносіїв та закупівлю предметів та матеріалів. Залишок коштів на рахунках обліку коштів отриманих як плата за послуги станом на 01.01.2019 становить 191853,25 грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018р. за розрахунками за товари, роботи і послуги складала 13271,62 грн., та за звітний період збільшилась до 29260,82грн. з неї 3294,00 грн. витрати майбутніх періодів, 719,35 грн. невідшкодовані орендарями комунальні послуги, 25247,47 грн. зайво перераховані податки до ДПІ (КЕКВ 2111 – 16232,59, КЕКВ 2120 – 9014,88 грн. – Рівненське МУВГ)

В звітному періоді списано дебіторську заборгованість в сумі 10026, 52 грн., яка виникла більше 3-х років: 4085,28 грн. у Володимирецькому УВГ у 2010 р. за надані послуги Володимирецькомурайавтодору та 5941,24 грн. за надані послуги підприємству що знаходиться в стані ліквідації ДП «Рівнедіпроводгосп» Рівненською ГГМЕ.

Дебіторська заборгованість за розрахунками ФСС з ТВП станом на 01.01.2019р. становить 165640,02 грн.

Кредиторська заборгованість з заробітної плати становить 166222,30 грн. в т.ч. за виплатами ФСС з ТВП – 166166,64 грн., УПСЗН з виплати відпускних постраждалим від ЧАЕС– 55,66 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду КПКВ 2407050 відсутня.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду КПКВ 2407050 за поточними розрахунками за товари і послуги за звітний період зменшилась з 137 752,51 грн. до 105902,55 грн. З неї прострочена кредиторська заборгованість – 104706,79грн. (GPS-КЕКВ 3110 – 98658,79 грн., КЕКВ 2240-6048, 00 грн.), яка не зареєстрована в ГУДКСУ у зв’язку з відсутністю кошторису за 2014-2018 роки. Кредиторська заборгованість за доходами становить 1195,76 грн., за надані послуги, які були оплачені, але не виконані.

Заборгованість з компенсаційних виплат станом на 01.01.2019р. мобілізованим працівникам відсутня.

Благодійні внески, гранти та дарунки  не отримувалися.

Первісна вартість основних засобів збільшилась за рахунок закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів та нарахування ліквідаційної вартості.

Від’ємне значення фінансового результату збільшилось внаслідок технічної проводки «Коригування внесеного капіталу на суму зносу минулих років».