Надання методичної допомоги з охорони праці

21 серпня 2019 року провідним інженером з охорони праці служби енергоефективності, механізації та охорони праці РОВР у Рівненській області Григоруком Юрієм Миколайовичем надавалася методична допомога Рівненському міжрайонному управлінню водного господарства  щодо організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці,  проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, забезпечення спецодягом та спецвзуттям, обов’язкових медичних оглядів працівників, розслідування випадків невиробничого травматизму, розробки і затвердження положень, інструкції, та  інших актів з охорони праці, що діють у межах організації, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників.