Дорадчий центр

ПОЛОЖЕННЯ

про структурний підрозділ Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області
“ІНФОРМАЦІЙНО-ДОРАДЧИЙ ЦЕНТР”

 1. Загальні положення.
  1. Інформаційно-дорадчий центр (ІДЦ) створено на виконання спільного рішення засідання колегії Держводгоспу України та ректорату УДУВГП від 5 червня 2003 року для науково-консультативної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження нових ефективних технологій, організації пропаганди досягнень науково-технічного прогресу в землеробстві на осушених землях, забезпечення їх науково-технічною і ринковою інформацією з цих питань.
  2. Інформаційно-дорадчий центр на громадських засадах і в своїй діяльності керується цим Положенням;
  3. В своїй діяльності ІДЦ керується законами України, нормативно-правовими законами центральних органів виконавчої влади, що мають міжвідомчий характер, нормативними документами Державного кодексу України по водному господарству, наказами та розпорядженнями РОВР у Рівненській області та цим Положенням;
  4. ІДЦ надає окремі види послуг відповідно до господарських договорів з юридичними та фізичними особами. Види послуг регламентуються нормативними документами Держводагентства України.
 2. Завдання інформаційно-дорадчого центру.
  1. Надає інформаційно-консультативні та дорадчі послуги з питань використання меліоративної техніки та ефективних технологій в землеробстві на осушувальних землях;
  2. Забезпечує накопичення банку даних та інформаційно-дорадче сервісне обслуговування, включаючи:
   • розповсюдження загальнодоступної інформації ринкового і науково-технічного характеру;
   • узагальнення і розповсюдження передового досвіду;
   • проведення маркетингових досліджень;
   • організація виставок, конференцій, демонстративних полігонів;
   • виготовленої друкованої та відеопродукції, радіо- і телепередач;
   • проведення науково-практичних конференцій, днів інформування, семінарів;
  3. Розповсюджує серед сільськогосподарських товаровиробників:
   • аналізи і прогнози ринкових і виробничих ситуацій в системі землеробства на осушених землях;
   • науково обгрунтовані рекомендації використання осушених систем, внутрішньогосподарської мережі з врахуванням природно-кліматичних умов;
   • інформацію щодо застосування нових технологій землеробства на осушених землях;
   • інформацію про ціни на ресурси (техніка, електролічильники, прибори водообліку, насосно-силове обладнання. тощо);
  4. Залучає до проведення пропагандних та науково-освітніх заходів консультантів від вищих учбових закладів відповідного профілю, спеціалістів системи Держводагентства України, РОВР у Рівненській області та практикантів;
  5. Забезпечує розвиток водного господарства, проведення єдиної технічної політики щодо впровадження у водне господарство досягнення науки, техніки, нових технологій і передового досвіду;
  6. Організовує роботу по винахідництву та раціоналізації, і впровадженню науково дослідних робіт з метою підвищення технічного рівня експлуатації меліоративних систем;
 3. Функції інформаційно-дорадчого центру. Основними функціями діяльності ІДЦ є:
  • організаційна;
  • аналітична;
  • методологічна;
  • інформаційна;
  • консультативна;
  • розрахункова;
  • освітня;
  • надання платних послуг на замовлення юридичних і фізичних осіб.

Послуги, які надаються організаціями РОВР у Рівненській області.

 1. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду, меліоративних системах у разі переходів лінійних споруд через водні об’єкти.
 2. Консультації з питань підготовки матеріалів для отримання дозволів та їх погодження:
  • на спецводокористування;
  • на проведення робіт на землях водного фонду.
 3. Консультації щодо організації, обстеження місць складування промислових та побутових відходів з наданням рекомендацій стосовно зменшення їх шкідливого впливу на водні об’єкти.
 4. Інформаційні послуги з питань функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, з використання земель водного фонду.
 5. Ремонт і технічне обслуговування внутрішньогосподарської мережі каналів, дренажу, гідротехнічних споруд, насосних станцій:
  • визначення обсягів ремонтних робіт (капітального, поточного) і доглядових робіт;
  • механізована очистка каналів екскаваторами, розрівнювання кавальєрів бульдозерами;
  • очистка каналів від трав’янистої рослинності та чагарнику вручну та механізовано (кущорізом);
  • ремонт гідротехнічних споруд на каналах;
  • маркування гідротехнічних споруд;
  • ремонт агрегатів насосних станцій.
  • визначення можливості самотічного скиду надлишкової води з польдерів;
 6. Регулювання водно-повітряного режиму на осушених землях методом шлюзування.
 7. Будівництво гідротехнічних і протиповеневих споруд.
 8. Будівництво ставків, водойм.
 9. Розробка ґрунту екскаватором ЕО–3211, Е–304, ЕО–2621.
 10. Розробка ґрунту бульдозером.
 11. Перевезення вантажів автотранспортом.
 12. Послуги автокрана.
 13. Аналіз стічної води, зразків грунтів.
 14. Зварювальні роботи.
 15. Столярні роботи.
 16. Слюсарні роботи.