Форма запиту

Запит на інформацію

Розпорядник інформації – Рівненське обласне управління водних ресурсів

Запитувач ______________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

_______________________________________________________

та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_______________________________________________________

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити та зміст документа

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _________________________________________

поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця

_______________________________________________________

будинок, корпус, квартира

на електронну адресу _______________________________________

факсом _________________________________________________

за телефоном _____________________________________________

___________                                                                               _____________

         дата                                                                                                    підпис

 

Запит (заповнена форма) на отримання публічної інформації можна надіслати:

  • поштою на адресу: 33013, м. Рівне, вул. Кавказька,7, Рівненське обласне управління водних ресурсів (на конверті вказувати “Щодо публічної інформації”);
  • факсом за номером (0362) 26-94-89 (приймальня);
  • електронною поштою на e-mail: rivneovg@gmail.com

Усно звернутися можна за телефоном (0362) 26-57-84 (відділ кадрів)