Пріоритети діяльності Рівненського обласного управління водних ресурсів у 2018 році

Здійснення державного управління в галузі водного господарства, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, здійснення їх раціонального використання, зокрема:

  • встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів, що забезпечують безпечні умови життєдіяльності населення та функціонування галузей економіки;
  • забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині здійснення спостережень за радіологічними і гідрохімічними показниками якості поверхневих вод на водних об’єктах;
  • ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру (за розділом «Водокористування»).

Забезпечення надійної експлуатації державного водогосподарсько-меліоративного комплексу, впровадження засад державно-приватного партнерства з метою розвитку землеробства на осушуваних землях, зокрема:

  • підготовка для роботи у вегетаційному періоді міжгосподарських осушувальних систем на площі 311,5 тис. га.

Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів і сільськогосподарських угідь, мінімізація заподіюваних нею збитків та створення безпечних умов життєдіяльності населення, зокрема:

  • підтримання в робочому стані гідротехнічних споруд, берегоукріплювальних споруд, розчищення русел малих річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму;
  • забезпечення надійної експлуатації захисних споруд: польдерних насосних станцій, захисних дамб.